Mukana tukemassa tuulivoimaa

Pohjois-Euroopassa
Ship transport

Kesällä 2023, EMS-Fehn-Group oli mukana vauhdittamassa vihreää siirtymää toimittamalla kaikki turbiinikomponentit tuulipuistoon. EFG Finlandin johdolla EMS-Fehn-Group vastasi kuljetusketjun tärkeimmistä osista ja varmisti, että komponentit saapuivat kohteeseen aikataulussa ja virheettömässä kunnossa.

“Asiakkaamme hyötyi ehdottomasti all inclusive -paketistamme”, sanoo EFG Finlandin toimitusjohtaja Valtteri Korpinen. Alkuvuodesta 2023 perustettu jyväskyläläinen yritys tarjoaa täyden valikoiman EMS-Fehn-Groupin maailmanlaajuisia logistiikkapalveluita Skandinavian markkinoilla. Tässä tuulivoimaprojektissa EFG Finland toimi asiakkaan kontaktina ja koordinoi kaikkia multimodaalikuljetusten osa-alueita.

Loading operations
Discharging

Projektiin kuului komponenttien merikuljetusten järjestäminen Euroopan eri satamista, komponenttien purut laivoista satamaan, varastointi, reittiselvitysten tekeminen kokeneiden paikallisten kumppanien kanssa ja lopuksi erikoiskuljetusten koordinointi tuulipuistoon. Kaiken kaikkiaan noin 1 200 tonnia herkkiä tuuliturbiinikomponentteja toimitettiin turvallisesti perille muutamassa viikossa. Komponenttien enimmäismitat vaihtelivat 5 metristä leveydestä (nacellit) 70 metrin pituuteen (siivet) ja 108 tonnin painoon (tornilohkot).

EMS-Fehn-Groupin ammattilaiset yhdistivät voimansa löytääkseen asiakkaalle parhaan ratkaisun. “Aluksi kävimme läpi perusteellisesti eri vaihtoehtoja ja kuljetusratkaisuja näiden toimitusten osalta”, Valtteri Korpinen kertoo. “Tällaista konseptia kehitettäessä on otettava huomioon useita muuttujia ja keskityttävä kokonaiskuvaan. Esimerkiksi lyhin reitti ei välttämättä ole paras ratkaisu.“ Lisäksi tällaisissa projekteissa on aina mukana useita osapuolia. “On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että kaikki ovat ajantasalla projektin etenemisestä”, Valtteri huomauttaa. “Tätä varten tavoitteet on määriteltävä ja kommunikoitava tarkasti – ja sen jälkeen seurattava, että nämä tavoitteet saavutetaan.”“

Road transport

Yksityiskohtien tarkasteleminen ei ole tärkeää vain kuljetusratkaisuja suunnitellessa, vaan myös silloin, kun toimitukset ovat meneillään. “Meillä oli esimerkiksi oma henkilökunta valvomassa satamatoimintoja”, Valtteri Korpinen kertoo. ”Näin pystyimme varmistamaan, että jokaista komponenttia käsitellään äärimmäisen huolellisesti ja reagoimaan nopeasti, kun niiden toimitusjärjestykseen oli tehtävä muutoksia lyhyellä varoitusajalla. Tällaisissa projekteissa muutokset ovat yleisiä ja niiden noustessa esiin täytyy ongelmakohdat havaita ennen kuin niistä tulee todellisia ongelmia. Kommunikoinnin merkitystä ei tule myöskään väheksyä. Tämänkin projektin aikana olimme aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseemme ja toimitimme ajantasaiset raportit projektin etenemisestä.”

Oikeiden kumppanien valinta ja kaikkien mukana olleiden ajan tasalla pitäminen on ratkaisevan tärkeää varsinkin tiukassa aikataulussa, joka on lisäksi riippuvainen sääolosuhteista. EMS-Fehn-Groupilla on vuosikymmenten kokemus globaalista projektilogistiikasta. Paikallinen markkinatuntemus ja yhteistyöverkostot luovat vahvan pohjan toiminnalle. “Olen kiitollinen kaikille, jotka osallistuivat tämän projektin läpivientiin”, Valtteri Korpinen sanoo. “Työn tekeminen on erityisen mukavaa silloin kun palaset loksahtavat kohdalleen ja asiat sujuvat juuri niin kuin on suunniteltu.”

Road transport